Damn Food Waste!

Over dit project

Voedselverspilling… boring? Niet als je weet dat we in Nederland alleen al 1/3 van al ons voedsel verspillen. Voedselverspilling is het weggooien van voedsel dat nog heel goed eetbaar is. Veel van dit voedsel wordt weggegooid omdat het bijvoorbeeld niet meer aan cosmetische eisen voldoet. Denk bijvoorbeeld aan een hele kromme komkommer, een misvormde paprika of een appel met een rare plek. Ook jij gooit per jaar zo’n 50 kg voedsel weg (dit is nog zonder de dranken die we wegspoelen). Omgerekend komt dit neer op 2,4 miljard Euro per jaar in Nederland. Per persoon is dat ongeveer 155 Euro.

De jonge Britse komische, maar doelgerichte Tristram Stuart beweegt mensen over de hele wereld om zich in te zetten voor dit probleem. In steden over de hele wereld vraagt hij bedrijven en individuen om een groot evenement te organiseren en te sponsoren. In 2013 hebben we ons hiervoor ingezet door voor Damn Food Waste! een website te bouwen, persberichten te schrijven en een evenement te organiseren. Uiteindelijk hebben we op het Museumplein in Amsterdam een gratis lunch verzorgd voor meer dan 5000 mensen welke volledig bereid was van afgedankt voedsel. Steden als Londen, Parijs, Nairobi, New York en Berlijn volgden snel. Door deze evenementen wordt er meer aandacht besteed aan dit wereldwijde probleem en worden steeds meer mensen bewust van voedselverspilling.

Datum

September 25, 2013

Categorie
Content creatie, Online, PR